CHINA 1999 - 2001

Page 1
01Tian An Men 143 02Jianguomen Wai 132 03Hutong 128 04Dongsi 125 05Chongwenmen Wai 118
Beijing Beijing Beijing Beijing Beijing
06Shandong-Taiyuan 68 07Shandong-Taiyuan 70 08Shandong-Taiyuan 65 09Shandong-Taiyuan 72 10Shandong-Taiyuan 64
Taiyuan Taiyuan Taiyuan Taiyuan Taiyuan
11Guangdong-Guangzhou 20 12Guangdong-Guangzhou 23a 13Guangdong-Guangzhou 24 14Guangdong-Guangzhou 18 15Guangdong-Shenzen 26
Guangzhou Guangzhou Guangzhou Guangzhou Shenzhen