CHINA - BEIJING

01Badaling
02Beijing-Oriental
03Beijing-Wangfujing
04Beijing-Dengshikou
Badaling Road
Dongsi Nan Dajie
Wangfujing Dajie
Dengshikou Jie
05Beijing-Yong
06Beijing-Summer
07Beijing-Beihai
08Beijing-Gugong
Yong He Gong
Summer Palace
Beihai Gongyuan
Gugong
09Beijing-Wangfujing
10Badaling
11Beijing-Tian
12Beijing-Wangfujing
Wangfujing Dajie
Badaling
Tian An Men
Wangfujing Dajie