BEIJING 2007

01Badaling 256 02Liulichang 271 03Fake Watches 255 04Wangfujing 273
Badaling
Liulichang
Fake Watches
Wangfujing
05Dashanzi Art 252
06Badaling 261
07Liulichang 270
08Dashanzi Art 253
Dashanzi
Badaling
Liulichang
Dashanzi
09Wangfujing Dajie 298
10Lao She Teahouse 267
11Tian An Men 290
12Oriental Plaza 283
Wangfujing
Lao She Teahouse
Tian An Men
Oriental Plaza