CHINA - BEIJING
Page 2
01
02
03
04
Tian Tan Lu
Tian An Men
Tian An Men
Xinglong Jie
05
06
07
08
Jianguomen
Jianguomenwai
Wangfujing Dajie
West Railway Station
09
10
11
12
Gugong
Beihai Gongyuan
Summer Palace
Summer Palace