TOKYO

01 02 03 04
Ginza Aoyama Yoyogi Park Subway
05 06 07 08
Meiji Shrine Pachinko Shinjuku Sumitomo Building
09 10 11 12
Sumitomo Building Meiji Shrine Kamakura   Shinjuku Gyoen