FAROE ISLANDS - 2021

 

01ST-Tjoernuvik 2 02ST-Tjoernuvik 5 03ST-Tjoernuvik 6 04ST-Tjoernuvik 3
Streymoy Streymoy Streymoy Streymoy
05ST-Tjoernuvik 4 06VA-Soervagur 07VA-Gasadalur 08SA-Husavik
Streymoy Vagar Vagar Sandoy
09EY-Elduvik 10EY 11VI-Cidareidi 12VI-Cidareidi 1
Eysturoy Eysturoy Vidoy Vidoy